Gry Horneman har valgt at stoppe

Gry Horneman har valgt at stoppe som praktiserende læge i Valseværksgade, da hun ønsker at finde andre veje i sit lægeliv. Der kan derfor forekomme lidt længere ventetid på ikke akutte problematikker. Pr. 1. marts starter lægevikar Søren Sebens  ...
Nye lokaler på 1. sal

Nye lokaler på 1. sal

Vi har fået et ekstra lægelokale, sygeplejerum og venteværelse på 1. sal. Ved ankomst, venligst orienterer dig på tavlen ved skanning af sygesikringskort,  om du skal blive i stueetagen eller gå på 1....