Ændringer i tilskud til diabetes medicin fra d. 25. november 2024

Fra d. 25. november 2024 kommer der nye tilskudsklausuler til Ozempic, Rybelsus, Trulicity og Victoza. Er du derfor i behandling med en af de nævnte præparater, bedes du bestille en lægetid inden d. 25. november 2024, hvor ændringen træder i kraft.