Gry Horneman har valgt at stoppe

Gry Horneman har valgt at stoppe som praktiserende læge i Valseværksgade, da hun ønsker at finde andre veje i sit lægeliv. Der kan derfor forekomme lidt længere ventetid på ikke akutte problematikker.

Pr. 1. marts starter lægevikar Søren Sebens