Pneumokok-vaccination

Indtil udgangen af 2022 er der tilbud om gratis pneumokok-vaccination til alle borgere på 65 år eller derover, samt borgere under 65 år i særlig risiko (diabetes 2, hjerte-, lunge-, lever- eller nyresygdom).

Læs mere om det her:

https://www.sst.dk/da/pneumokokvaccination